ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης  και το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου από το ξεκίνημα της λειτουργίας τους αποτελούν πλαίσιο πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό ως κοινωνικοί εταίροι με μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία και σταθερή επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχαμε τη χαρά και την τιμή να προσκληθούμε  και να συμμετάσχουμε στη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.

Πολύ σημαντικό για εμάς, είναι το Μνημόνιο Συνεργασίας που πρόκειται να υπογράψουμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη σύνταξη και προώθηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προτάσεων (σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο), αναφορικά με την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας, σε θέματα όπως η πρόληψη, η εξατομικευμένη φροντίδα, η φιλοξενία σε περιβάλλον οικογενειακού τύπου, η αναδοχή και η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών καθώς και η ενδυνάμωση της βιολογικής οικογένειας.

Επίσης, η συνεργασία θα αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στα προγράμματα που λειτουργούμε στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα παιδιά που μεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης στη Φοινικιά Ηρακλείου και στα παιδιά καθώς και τις βιολογικές οικογένειές τους που υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου Κρήτης και το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Ηρακλείου Κρήτης.

Τελευταία άρθρα