ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας

Αναζητούμε Φιλόλογο Αγγλικής Γλώσσας (1) για την στελέχωση του προγράμματος  «Κέντρο Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης» στην Αθήνα (Κυψέλη) που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/kentra-mathisiakis/

 

Τύπος απασχόλησης: Μερική, Απογευματινή

Διάρκεια: Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024

Έναρξη: Αρχές Οκτωβρίου

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων
  • Δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
  • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

 

Πολιτικές Προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές :

  • «Κώδικας Δεοντολογίας»
  • «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»
  • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Σωματείου οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή 05/11/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΑΓΓΚ1) στο θέμα.

*Σημείωση:  Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο