ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Φιλόλογος Αγγλικής - Λέσβος

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν θέση Φιλολόγου Αγγλικής (Κωδικός Θέσης: ΑΓΓ) για την στελέχωση του προγράμματος «Emergency Response» στη Λέσβο, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος:

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
  • Εξοικείωση με  εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Προηγούμενη απασχόληση σε προγράμματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών θα συνεκτιμηθεί θετικά
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
  • Εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΚΩΔ). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο