ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Κοινωνικός Λειτουργός - Λέσβος

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Κωδικός Θέσης: ΚΛ) για την στελέχωση του προγράμματος «Emergency Response» στη Λέσβο, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος:

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής   Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
  • Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και σε δομές ψυχικής υγείας
  • Προηγούμενη απασχόληση σε προγράμματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών θα συνεκτιμηθεί θετικά
  • Εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
  • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΚΩΔ). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο