ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79 και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου που το εποπτεύει προκηρύσσει τέταρτο επαναληπτικό πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 έως 13:30. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Σωματείου μας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού 10, στον 1ο όροφο, για την πώληση του παρακάτω ακινήτου:

 

75% εξ’ αδιαιρέτου ισόγειου (Δ1) διαμερίσματος, καθαρής επιφανείας 104,315 τ.μ. επί κοινοτικής οδού, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 48.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 3.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

Η τιμή προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς.

 

Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία για το ακίνητο μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 2310-226644 κ. Γ. Παπαγιαννίδης, ώρες: 13:00 – 15:00

Τελευταία άρθρα