ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Κάθε Παιδικό Χωριό SOS προσφέρει εναλλακτική φροντίδα και υποστήριξη σε ένα οικογενειακού τύπου πλαίσιο σε παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους ή δεν μπορούν να παραμείνουν στη φροντίδα της βιολογικής τους οικογένειας. Αγόρια και κορίτσια, διαφορετικών ηλικιών, ζουν και μεγαλώνουν μαζί στο Παιδικό Χωριό SOS, σε οικογένειες που αποτελούνται από 4 έως 6 παιδιά. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα Παιδικό Χωριό SOS φοιτούν στα σχολεία της περιοχής και συμμετέχουν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην ευρύτερη κοινότητα.

Για να έρθει ένα παιδί σε ένα από τα Παιδικά Χωριά SOS, είναι απαραίτητη η έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας από την αρμόδια Εισαγγελία Ανηλίκων, κατόπιν της ολοκλήρωσης των ιατρικών και αναπτυξιακών εξετάσεων του παιδιού σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Επίσης, ζητείται γραπτό αίτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας της περιοχής διαμονής της βιολογικής οικογένειας και, αν είναι εφικτό, γραπτό αίτημα της οικογένειας.

Σε κάθε σπίτι ενός Παιδικού Χωριού SOS μεγαλώνει μια οικογένεια με 4-6 παιδιά, διαφορετικών ηλικιών. Τα βιολογικά αδέρφια μεγαλώνουν μαζί στην ίδια οικογένεια.

Στα Παιδικά Χωριά SOS πιστεύουμε ότι η επικοινωνία των παιδιών με τους βιολογικούς τους γονείς είναι πολύ σημαντική και βασική μας επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου επαφής του παιδιού με τη βιολογική του οικογένεια, εφόσον πληρούνται βασικές προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία κατά την οποία ένα παιδί πρέπει να αποχωρήσει και να σταματήσει να λαμβάνει τη φροντίδα των Παιδικών Χωριών SOS. Συνήθως, ένα παιδί υποστηρίζεται από τον Οργανισμό μέχρι να εξασφαλίσουμε πως είναι κατάλληλα προετοιμασμένο ηθικά, κοινωνικά και επαγγελματικά και μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να προχωρήσει αυτόνομο.

Γενικά, είναι δυνατό κάποιος να πραγματοποιήσει μια σύντομη επίσκεψη σε ένα Παιδικό Χωριό SOS. Επειδή η ευημερία των παιδιών είναι ύψιστης σημασίας για εμάς, παρακαλούμε τους πιθανούς επισκέπτες οποιουδήποτε από τα 4 Παιδικά Χωριά SOS να επικοινωνούν με αυτό πριν πραγματοποιήσουν κάποια επίσκεψη.

Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η διατήρηση των δεσμών των παιδιών με τη βιολογική τους οικογένεια, είτε αυτό οδηγήσει σε μελλοντική επανασύνδεσή τους είτε αν προχωρήσει η αποκατάστασή τους σε άλλο περιβάλλον οικογενειακής φροντίδας (Αναδοχή).

Η φροντίδα κάθε παιδιού είναι εξατομικευμένη. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις κλίσεις και τις ικανότητές του καταρτίζεται ένα πλάνο προσωπικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει την οργάνωση της καθημερινότητας, την υποστήριξη της σχολικής επίδοσης, την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, καθώς και άλλες ειδικές παρεμβάσεις θεραπευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα. Το παιδί ενθαρρύνεται πάντα να εκφράζει τις απόψεις του και να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.

Βασικός σκοπός της φροντίδας για κάθε παιδί αποτελεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάστασή του σε περιβάλλον οικογένειας (επανασύνδεση με τη βιολογική οικογένεια ή Ανάδοχη) και η συνεχιζόμενη υποστήριξή του σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την αυτονόμηση και κοινωνική του ενσωμάτωση.

Η προσφορά εθελοντικής εργασίας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα «Γίνε Εθελοντής».

Υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποια γυναίκα ως Μητέρα SOS στα Παιδικά Χωριά SOS. Η υποψήφια θα πρέπει να είναι 35-50 χρονών, να μην έχει ανήλικα παιδιά υπό την προστασία της και να είναι τουλάχιστον απόφοιτη λυκείου. Υπάρχουν πολλά στάδια έως την τελική επιλογή μιας υποψήφιας. Σε όλα αυτά τα στάδια η αξιολόγηση είναι αμφίδρομη, δηλαδή η υποψήφια αξιολογεί το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και εμείς από την πλευρά μας αξιολογούμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την ψυχική και σωματική υγεία κάθε υποψήφιας.

Ναι. Μετά το στάδιο των συνεντεύξεων, οι οποίες πραγματοποιούνται από ψυχολόγους, ακολουθεί μια εβδομαδιαία εκπαίδευση στην οποία επαγγελματίες των Παιδικών Χωριών SOS καλύπτουν διάφορες θεματικές σχετικά με τη φροντίδα, την υποστήριξη και την ανάπτυξη των παιδιών που υποστηρίζονται από το Σωματείο μας. Παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο βάθος οι εργασιακοί ρόλοι και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών. Στη συνέχεια, οι υποψήφιες που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις και ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιούν έμμισθη πρακτική άσκηση σε κάποια από τα Προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε το έργο μας, από την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών μας σε είδος μέχρι τη χρηματική δωρεά για την κάλυψη μέρους των ετήσιων αναγκών διαβίωσης ενός παιδιού μας. Κάθε δωρεά είναι για εμάς πολύτιμη, καθώς το έργο μας στηρίζεται αποκλειστικά στις δωρεές που προσφέρουν ιδιώτες, εταιρείες και Οργανισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα «Στήριξέ μας».

Υπηρεσίες από τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας μπορούν να λάβουν οικογένειες με παιδιά που ανήκουν τεκμηριωμένα σε ευάλωτες, κοινωνικά και οικονομικά, ομάδες της ευρύτερης περιοχής κάθε Κέντρου.

Τα πλάνο υποστήριξης (γονέων και παιδιών) είναι εξατομικευμένο. Ως πρόγραμμα πρόληψης, κάθε παρέμβαση έχει ορισμένη χρονική διάρκεια η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2 έτη.

Σχετικά με τα προαπαιτούμενα (έγγραφα, διαδικασίες) προκειμένου να ενταχθεί μία νέα οικογένειας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.

Η Αναδοχή αφορά παιδιά που δεν πρόκειται να υιοθετηθούν, είτε γιατί μπορεί να επιστρέψουν στη βιολογική τους οικογένεια, είτε γιατί έχουν εκκρεμότητες νομικής φύσεως, είτε προβλήματα υγείας. Στην Αναδοχή η γονική μέριμνα παραμένει στον φορέα π.χ. στα Παιδικά Χωριά SOS, ενώ στην Υιοθεσία η γονική μέριμνα περνάει στους θετούς γονείς.

Κατ΄ αρχήν πρέπει να γίνει αίτηση σε κάποια Περιφέρεια ώστε να εγκριθεί ως Ανάδοχος γονέας. Στη συνέχεια στη σελίδα www.anynet.gr ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ανεβάσει όλα τα δικαιολογητικά. Έπειτα, μετά από κοινωνική έρευνα και εκπαίδευση εγκρίνεται ως Ανάδοχος, εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων και του προτείνεται κάποιο παιδί από κάποια δομή φιλοξενίας. Δεν υποχρεώνεται ούτε ο Ανάδοχος ούτε η δομή να «ταιριάξουν» το συγκεκριμένο παιδί με τον συγκεκριμένο Ανάδοχο αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί πάνω από τρείς φορές να δεχτεί κάποιο παιδί.

Τα Παιδικά Χωριά SOS υποστηρίζουμε ενεργά αρκετά χρόνια το θεσμό της Αναδοχής, ως βασικό εργαλείο στην προσπάθεια της Απόϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα, όπου είμαστε πρωτοπόροι. Έχουμε ιδρύσει την Υπηρεσία Αναδοχής SOS, λειτουργούμε τον Ξενώνα Βρεφών SOS με κύριο στόχο την αναδοχή των παιδιών. Επίσης συνεργαζόμαστε με τις δημόσιες δομές με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της Αναδοχής στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα είμαστε στο στάδιο της μετεξέλιξης των δομών φροντίδας μας με στόχο την προσαρμογή τους στον νέο Νόμο περί Αναδοχής.

Ναι μπορεί εφόσον, βάσει του Νόμου, έχει εγκριθεί ως Ανάδοχος και αξιολογηθεί θετικά για συγκεκριμένο παιδί από την Υπηρεσία Αναδοχής μας.