ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Νομική μορφή

Νομική μορφή

Τα Παιδικά Χωριά SOS είμαστε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του Ν. Δ. 1111/72, ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό με την υπ’ αριθ. 2501/75 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 1276 απόφαση της Επιθεώρησης Κοιν. Υπηρεσιών Αττικής και Νήσων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 512/77.

Κατεβάστε το καταστατικό μας: