ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης έχουν ως σκοπό να καλύψουν τη διαπιστωμένη ανάγκη πολλών παιδιών για μαθησιακή υποστήριξη την οποία η οικογένειά τους, για οικονομικούς ή/και εκπαιδευτικούς λόγους αδυνατεί να τους παρέχει, καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητές τους με στοχευμένες δράσεις ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα προσαρμοσμένες στα δεδομένα κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς τους να εξασφαλίσουν ωφέλιμο χρόνο προκειμένου είτε να αποκτήσουν/βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες είτε να αναζητήσουν θέση και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης λειτουργούν σε καθημερινή βάση και παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά-μαθητές οικογενειών με τεκμηριωμένα χαμηλό εισόδημα της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και σε μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε δωρεάν στα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης αφορούν:

  • Μαθήματα Γλώσσας και Αριθμητικής για παιδιά Δημοτικού
  • Φιλολογικά μαθήματα, Μαθηματικά και Φυσική για παιδιά Γυμνασίου
  • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας
  • Εκμάθηση Η/Υ
  • Ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες
  • Ελαφρύ γεύμα

 

Παράλληλα, μέσω διασύνδεσης με τα τοπικά Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, οι γονείς και τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ειδικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες (συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή κλπ.) όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης λειτουργούν στην Αθήνα, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και την Πάτρα.