ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Προάσπιση Δικαιωμάτων Παιδιού (Advocacy)

Προάσπιση Δικαιωμάτων Παιδιού (Advocacy)

Στις 2 Δεκεμβρίου 1992 η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ΔτΠ), όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989.

Τα 54 άρθρα της Σύμβασης έχουν σκοπό να διασφαλίσουν σε όλα τα παιδιά  που μεγαλώνουν στη χώρα μας, συνθήκες ασφάλειας, αγάπης, αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

Στα Παιδικά Χωριά SOS, ως φορέας Παιδικής Προστασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς, υποστηρίζουμε έμπρακτα τη Σύμβαση των ΔτΠ μέσα από τα προγράμματα, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας. Για την εφαρμογή των αρχών και δικαιωμάτων των παιδιών  που μεγαλώνουν στο πλαίσιο φροντίδας μας, εφαρμόζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προδιαγραφές που περιγράφονται:

  • Στους ποιοτικούς κανονισμούς του Quality4children οι οποίοι αναπτύχθηκαν μέσα από διεθνή έρευνα σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες το 2004
  • Στη Σύσταση του 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για «Τα Δικαιώματα των Παιδιών που ζουν σε φορείς Παιδικής Προστασίας»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη φροντίδα των παιδιών σε ένα περιβάλλον οικογενειακού τύπου, όπως αυτό των Παιδικών Χωριών SOS με τις Μητέρες SOS, το σπίτι όπου διαμένουν μέχρι 6 παιδιά, αλλά και των Ξενώνων με τα πρόσωπα αναφοράς ή την τοποθέτησή τους σε οικογένειες Aναδοχής, με στόχο τα παιδιά να μη μεγαλώνουν σε ένα Ιδρυματικού τύπου φορέα.

Στα Παιδικά Χωριά SOS προωθούμε και διασφαλίζουμε την ποιοτική εναλλακτική φροντίδα των παιδιών που μεγαλώνουν κοντά μας. Συνεργαζόμαστε με φορείς, επαγγελματίες φροντίδας και εξειδικευμένους επιστήμονες και παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό φροντίδας, όπως μέσω του προγράμματος “Safe Places, Thriving Children”, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί έχει την καλύτερη φροντίδα σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του.

Παράλληλα, προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην Αποϊδρυματοποίηση της εξω-οικογενειακής φροντίδας των παιδιών στην Ελλάδα συνεργαζόμαστε στενά με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς Παιδικής Προστασίας, ώστε:

  • Να μεταφέρουμε τεχνογνωσία
  • Να υποστηρίξουμε με εξειδικευμένο προσωπικό τους φορείς αυτούς
  • Να ασκήσουμε πίεση για την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του Ιδρυματισμού, με σκοπό το πραγματικό συμφέρον των παιδιών που στερούνται το βιολογικό οικογενειακό περιβάλλον τους

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και την εμπειρία μας στον τομέα της Παιδικής Προστασίας μπορείτε να βρείτε στο ειδικό microsite που έχουμε δημιουργήσει.