ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Αναδοχή – Αποϊδρυματοποίηση

Αναδοχή - Αποϊδρυματοποίηση

Στην Ελλάδα, το κυρίαρχο μοντέλο προστασίας για παιδιά τα οποία για διάφορους σοβαρούς λόγους είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν από την βιολογική τους οικογένεια, είναι η ανάθεση της φροντίδας τους σε δομές με έντονα ιδρυματικά χαρακτηριστικά. Αυτού του είδους η ιδρυματική φροντίδα παιδιών προκαλεί μια σειρά σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων για την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη (ιδρυματισμός).

Στα Παιδικά Χωριά SOS, τόσο βάσει του Καταστατικού μας, όσο και από την παιδαγωγική πρακτική μας, στην Ελλάδα και διεθνώς, είμαστε κατεξοχήν φορέας που υποστηρίζει πολυεπίπεδα την Αποϊδρυματοποίηση και υλοποιεί δράσεις στο πνεύμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των συστάσεων της αρμόδιας επιτροπής για θέματα παιδικής προστασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η δομή και η φιλοσοφία της λειτουργίας μας στηρίζεται στη δημιουργία Οικογενειών SOS, βασίζεται στο σημαντικό ρόλο της Μητέρας SOS που υποκαθιστά τη βιολογική μητέρα, ενώ η σταθερή παρουσία παιδαγωγού σε κάθε σπίτι προσφέρει παράλληλα το απαραίτητο για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών πατρικό πρότυπο.

Παράλληλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα αδέλφια παραμένουν ενωμένα και ζουν στο ίδιο σπίτι. Επίσης σημαντικό είναι το γενικότερο ανοιχτό πλαίσιο διαβίωσης των παιδιών με την καθημερινή συμμετοχή τους στην ευρύτερη κοινότητα (σχολείο, εξωτερικές δραστηριότητες, «ανοιχτά» σπίτια όπου μένουν τα παιδιά, οικογενειακή και όχι ιδρυματική ζωή, κ.ά.). Σε αντίθεση με τα Ιδρύματα, δίνουμε προτεραιότητα στην ατομικότητα κάθε παιδιού και στη διαβίωση σε οικογενειακού τύπου περιβάλλον. Επίσης, δίνουμε προτεραιότητα στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιολογικής οικογένειας των παιδιών για την πιθανότητα επανένταξης τους σε αυτήν.

 

Πρόγραμμα υποστήριξης της Αποϊδρυματοποίησης και της Αναδοχής

Στα Παιδικά Χωριά SOS, ως οργανισμός με πολυετή εμπειρία στον τομέα της Παιδικής Προστασίας, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την υποστήριξη της Αποϊδρυματοποίησης και της Αναδοχής σε 5 γεωγραφικές περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσω στοχευμένων και κατάλληλα σχεδιασμένων δράσεων του επιστημονικού προσωπικού μας και συνεργειών με τα κατά τόπους Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Διοικητικών Περιφερειών, να υποστηρίξουμε τα παιδιά που φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας, καθώς και τους εργαζόμενους αυτών των φορέων, ενόψει της αποκατάστασής τους – κατά το δυνατόν – σε  περιβάλλον οικογενειακού τύπου.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τα παιδιά:

 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Ψυχιατρική / Παιδοψυχιατρική υποστήριξη (εκτίμηση / διάγνωση, βραχυπρόθεσμη θεραπευτική παρέμβαση)
 • Ειδική Αγωγή
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες
 • Μαθησιακή υποστήριξη

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους των φορέων φροντίδας παιδιών:

 • Εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Ένωσης των Παιδικών Χωριών  SOS
 • Υποστήριξη στη σύνταξη σύγχρονων Πρωτοκόλλων, Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας, Παιδαγωγικού Πλαισίου στη βάση της διασφάλισης του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών
 • Αξιοποίηση της δικτύωσης των Παιδικών Χωριών SOS

 

Τι κάνουμε για την Αναδοχή;

Στα Παιδικά Χωριά SOS υποστηρίζουμε ενεργά το θεσμό της Αναδοχής, ως βασικό εργαλείο στην προσπάθεια της Αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα.  Από το 2009 λειτουργούμε τον Ξενώνα Βρεφών SOS με στόχο την αποκατάσταση και θεραπεία βρεφών και νηπίων ως 5 ετών, που έχουν υποστεί κακοποίηση ή / και παραμέληση, και την αναδοχή αυτών των παιδιών, στην περίπτωση που η επιστροφή τους στην ευρύτερη βιολογική οικογένεια δεν είναι εφικτή. Παράλληλα, υποστηρίζουμε την Αναδοχή σε όλα τα Χωριά και τα προγράμματά μας πανελλαδικά.

Το 2016 ξεκινήσαμε το πρώτο πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης και την Υπηρεσία Αναδοχής, η οποία υλοποιεί Αναδοχές είτε μέσω των Παιδικών Χωριών SOS ή του Ξενώνα Βρεφών SOS, είτε μέσω συνεργασιών με δημόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, στα Παιδικά Χωριά SOS έχουμε αξιολογήσει περισσότερες από 200 υποψήφιες οικογένειες και έχουμε αποκαταστήσει σε οικογενειακό περιβάλλον 145 παιδιά, με απόλυτη επιτυχία (μηδενικές επιστροφές στη δομή φιλοξενίας).

Επιπλέον, τα εν λόγω προγράμματα έχουν αξιολογηθεί από έγκριτους εξωτερικούς φορείς (ΕΚΚΕ, Έκθεση Αξιολόγησης Ξενώνα Βρεφών SOS 2011) και ο Ξενώνας Βρεφών SOS έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπο πρόγραμμα οικογενειακής  αποκατάστασης των παιδιών που φροντίζει.

Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε ότι είμαστε ο μόνος φορέας παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου που συμμετέχει με εκπρόσωπό του  – με τριετή υποχρεωτική θητεία – στο Εθνικό Συμβούλιο Υιοθεσίας και Αναδοχής (ΕΣΑΝΥ) το οποίο, θεσμικά, συντονίζει και εποπτεύει κεντρικά όλες τις σχετικές διαδικασίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Αναδοχής, μπορείτε να βρείτε στο:

www.anynet.gr