ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα 7 μέλη εκλέγονται ανά 3ετία από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει τον Απρίλιο του 2026, έχει ως εξής:

Untitled design (65)

Πρόεδρος:

Ειρήνη Βαλμά – Επιχειρηματίας

4

Αντιπρόεδρος:

Αλεξάνδρα Κοντέλλη – Δικηγόρος

2

Γεν. Γραμματέας:

Κωνσταντίνος Σουρίκας – Ασφαλιστικός Σύμβουλος

1

Ταμίας:

Δημήτρης Φαρμάκης – Επιχειρηματίας

Σαλώμη Σταυρίδου

Μέλος:

Σαλώμη Σταυρίδου – Επιχειρηματίας

Μέλος:

Ιωάννης Αρτινός – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μέλος:

Σωκράτης Ουζούνογλου – Επιχειρηματίας