ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα 7 μέλη εκλέγονται ανά 3ετία από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει το 2024, έχει ως εξής:

2a07c2ef-7cca-4857-8437-0f3d6433b3cf

Πρόεδρος:

Αντώνης Αλακιώτης – Επιχειρηματίας

4

Αντιπρόεδρος:

Αλεξάνδρα Κοντέλλη – Δικηγόρος

2

Γεν. Γραμματέας:

Κωνσταντίνος Σουρίκας – Ασφαλιστικός Σύμβουλος

1

Ταμίας:

Δημήτρης Φαρμάκης – Επιχειρηματίας

Σαλώμη Σταυρίδου

Μέλος:

Σαλώμη Σταυρίδου – Επιχειρηματίας

Μέλος:

Ιωάννης Αρτινός – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μέλος:

Σωκράτης Ουζούνογλου – Επιχειρηματίας