ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία

Παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία

Στα Παιδικά Χωριά SOS πραγματοποιούμε κοινωνικές παρεμβάσεις έχοντας ως στόχο να εκπαιδεύσουμε, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, καθώς και ομάδες πληθυσμού που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για  θέματα παιδικής προστασίας  και οικογένειας, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία χωρίζονται σε 2 άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στη δικτύωση με άλλους τοπικούς φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, μέσω της οποίας διασφαλίζουμε για τις οικογένειες που στηρίζουμε, τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες που τυχόν έχουν ανάγκη και για τις οποίες δεν διαθέτουν οι ίδιες την οικονομική δυνατότητα ή δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές (π.χ. υπηρεσίες υγείας, εργασίας ή εκπαίδευσης). Η οργανωμένη μορφή υποστήριξης προς τις ευάλωτες οικογένειες ευαισθητοποιεί τόσο τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες των συνεργαζόμενων φορέων όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία ως έκφραση έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων που πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα. Οι σημαντικότερες είναι:

  • Υποστήριξη εκπαιδευτικών (βρεφονηπιοκόμων, δασκάλων, καθηγητών) μέσω της υλοποίησης κύκλων σεμιναρίων συμβουλευτικού / εποπτικού χαρακτήρα για τη διαχείριση θεμάτων της εργασιακής τους καθημερινότητας (π.χ. αναπτυξιακές δυσκολίες, όρια, επιθετικότητα κλπ.)
  • Υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων (συνήθως 2ετούς διάρκειας) πρώιμης παρέμβασης για παιδιά, γονείς και επαγγελματίες με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την θεραπευτική αντιμετώπιση αναπτυξιακών δυσκολιών
  • Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων με αντικείμενο θέματα παιδικής προστασίας και οικογένειας, αλλά και συμμετοχή σε αντίστοιχες δράσεις που διοργανώνουν άλλοι φορείς
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχολεία, μαθητές και τοπικές κοινότητες για θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού και της Οικογένειας
  • Συμμετοχή σε ευρύτερα προγράμματα κοινοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ή την εκμάθηση νέων αντικειμένων
  • Ενημερώσεις του κοινού μέσα από ΜΜΕ πανελλαδικής αλλά και τοπικής εμβέλειας για θέματα οικογενειακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος
  • Διοργάνωση/συμμετοχή σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού/πολιτιστικού/ ψυχαγωγικού χαρακτήρα