ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Στέγες Νέων

Στέγες Νέων

Τα παιδιά μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS  μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσουν είτε να αποκατασταθούν σε μια ανάδοχη / θετή οικογένεια είτε να επιστρέψουν στη βιολογική οικογένειά τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που τα παιδιά παραμείνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, στην ηλικία των 18 ετών μετακομίζουν στη Στέγη Νέων. Η Στέγη Νέων αποτελεί τη φυσική συνέχεια της προστασίας που προσφέρουμε στα παιδιά, η οποία συνεχίζεται μέχρι την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι από τους ελάχιστους Οργανισμούς που προσφέρουν αυτή τη συνεχή και μακρόχρονη υποστήριξη στα παιδιά. Στη Στέγη Νέων, τα παιδιά, χωρίς να αποκοπούν από τους δεσμούς με τη Μητέρα SOS και το Χωριό, με την υποστήριξη παιδαγωγών, οργανώνουν την καθημερινότητά τους, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, μαθαίνουν να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και αποκτούν τα εφόδια που χρειάζονται για να χτίσουν το μέλλον τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Υπάρχουν δύο Στέγες Νέων, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.