ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Image Not Found

Προκηρύξεις – Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδότημα Εριφύλης Κοντοπούλου Οικονομικού Έτους 2023 – Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024 για Πτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ» προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδότημα Εριφύλης Κοντοπούλου Οικονομικού Έτους 2022 – Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023 για Πτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ» προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,