Eshop
Image Not Found

Προκηρύξεις – Δημοσιεύσεις

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδότημα Εριφύλης Κοντοπούλου Οικονομικού Έτους 2022 – Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023 για Πτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ» προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του,

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Μεριδίου Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση Ακινήτων

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Πώληση ακινήτων

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715,

Περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στη θέση Άγιος Λάζαρος – Καστελάκια Μυκόνου στον Δήμο Μυκόνου

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκειμένου να αξιοποιήσουν το ανωτέρω ακίνητο,

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδότημα Εριφύλης Κοντοπούλου Οικονομικού Έτους 2021 – Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 για Πτυχιακές-Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ» προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του,

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος “Κοντοπούλου Εριφύλη”

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει,

  • 1
  • 2