ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Πού θα μας βρείτε

Πού θα μας βρείτε

Γραφεία

Γραφεία Αθήνας
Καρ. Σερβίας 12-14
105 62 Aθήνα
Τ. 210 33 13 661-3
F. 210 32 26 652
E. sosathens@sos-villages.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Ερμού 10
546 25 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 226 644
Ε. sos.thessaloniki@sos-villages.gr

Παιδικά Χωριά SOS

Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
Χέρμαν Γκμάινερ 
166 72 Βάρη
Τ. 210 8970748-9
F. 210 8970745

Παιδικό Χωριό SOS Θράκης
Αρίστηνο
681 00 Αλεξανδρούπολη
Τ. 25510 51890
F. 25510 51890

Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης
Φοινικιά
715 00 Hράκλειο
Τ. 2810 250153-4

Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου
575 00 Πλαγιάρι
Θεσσαλονίκη
Τ. 23920 63891
F. 23920 63893

Στέγες Νέων

Στέγη Νέων Αθήνας
Κοραή 7
175 63 Π. Φάληρο
Τ. 210 9852980-1
F. 210 9852982

Στέγη Νέων Θεσσαλονίκης
Εγνατία 152
546 21 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 288400
F. 2310 288400

Ξενώνας Bρεφών SOS

Δασκάλου Κίτσιου 16
151 24 Μαρούσι
Τ. 213 0318795
F. 213 0318796

Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας
Μεγίστης 23
113 61 Aθήνα
Τ. 210 8650111
F. 210 8649946

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου
Γιαννιτσών 4
712 01 Hράκλειο
Τ. 2810 222610
F. 2810 222670

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Θεσσαλονίκης
Εγνατία 94
546 23 Θεσσαλονίκη
T. 2310 233692
F. 2310 233693

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων
Παπαδοπούλου 11
454 44 Ιωάννινα
Τ. 26510 31847

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας
1η Πάροδος Αναγνωσταρά 2
241 33 Kαλαμάτα
Τ. 27210 98660
F. 27210 98939

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής
Σκεπαστού 7-11
691 00 Κομοτηνή
Τ. 25310 82788
F. 25310 82711

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Μυτιλήνης
Π. Βοστάνη 10Α
811 32, Μυτιλήνη
Τ. 22510 37105

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας
Αθ. Διάκου 70
262 22 Πάτρα
Τ. 2610 320879

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πειραιάς
Ηρώων Πολυτεχνείου 19
185 31, Πειραιάς
Τ. 210 4190935

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Σαπών
Τσιτσώνη 32
693 00, Σάπες Ροδόπης
Τ. 25320 21232

Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθήνας
Θήρας 60
112 52 Aθήνα
Τ. 210 8654567
F. 210 8654567

Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Ηρακλείου
Ιωαννίνων 7
712 01 Ηράκλειο
Τ. 2810 283880

Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης
Ερμού 10
546 25 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 265984
F. 210 265984

Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Ιωαννίνων
Παπαδοπούλου 11
454 44 Ιωάννινα
Τ. 26510 31847

Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Πάτρας
Αθ. Διάκου 70
262 22 Πάτρα
Τ. 2610 320879

Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας

Βιλεαρδουίνου & Αγ. Ιωάννου
241 00 Καλαμάτα
Τ. 27216 00725