Eshop

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος “Κοντοπούλου Εριφύλη”

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
γ) Των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
δ) Της υπ΄ αριθμ.πρωτ.οικ.45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β’/14.06.2017) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών».
ε) Των άρθρων 2 παρ.3, 50 παρ.1 και 2, 59, 60, 65 παρ.2, 82 παρ.1 και 4 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10.09.2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την από 01.04.2011 ιδιόγραφη διαθήκη της Εριφύλης Κοντοπούλου, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ.πρωτ.6400/08.12.2017 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στον 271 τόμο των παρ’αυτού τηρούμενων βιβλίων.
3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.13.840/12-02-2019 πράξη αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών, κ.Νικόλαο Γ.Αναστασάκη.
4. Το υπ’αριθμ.πρωτ.1204/25.04.2019 πιστοποιητικό μεταγραφής του ανωτέρω συμβολαίου ενώπιον της Μεταγραφοφύλακα Καλλιθέας.
5. Το υπ’αριθμ.πρωτ.905/14.03.2019 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου.
6. Το υπ’αριθμ.πρωτ.93/29.07.2019 πιστοποιητικό χορήγησης κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.
7. Τα υπ’αριθμ.πρωτ.70933/3811/28.08.2019, 19755/1250/12.03.2020 και 70257/4743/03.09.2020 έγγραφα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα οποία η εν θέματι κληρονομία αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, το οποίο υπάγεται στην διαχείριση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Παιδικά Χωριά SOS».
8. Το υπ’αριθμ.πρωτ.884/28-04-2021 έγγραφο του Διευθυντή του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Παιδικά Χωριά SOS», κ.Γιώργου Πρωτόπαππα, με συνημμένα τα εξής αναφερόμενα: α)το από 22.03.2021 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού της από 01/19.03.2021 συνεδρίασης και β)τον πίνακα προϋπολογισμού για το 2021 του εν θέματι κληροδοτήματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κοντοπούλου Εριφύλη ή Εριφίλης», το οποίο υπάγεται στην διαχείριση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Παιδικά Χωριά SOS», όπως υποβλήθηκε:

Προϋπολογισμός 2020 (όπως υποβλήθηκε)
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως: 617.390,81
Έσοδα παρούσης χρήσεως: 1.050,00 €
Σύνολο εσόδων: 618.440,81€
Σύνολο εξόδων: 51.190,00 €
Πλεόνασμα επόμενης χρήσης: 567.250,81 €

Γενικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α’/10.09.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Φανή Μαυρουδή

 

Τελευταία άρθρα