ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Συνάντηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος “Safe Places, Thriving Children”

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος TIP (Trauma Informed Practices), με τίτλο «Ασφαλή πλαίσια, παιδιά που ευημερούν: Εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το ψυχικό τραύμα, σε επαγγελματίες δομών παιδικής προστασίας», που υλοποιήσαμε στα Παιδικά Χωριά SOS, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνάντηση, η οποία θα είναι διαθέσιμη και μέσω live streaming, στις 6/7/2022, ώρα 11:00 – 13:00.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση των στόχων, των αποτελεσμάτων και των προκλήσεων του προγράμματος, το οποίο είχε στόχο την κατάρτιση επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να υποστηρίξουν επαρκώς παιδιά και νέους που έχουν βιώσει εμπειρίες ψυχικού τραύματος. Ταυτόχρονα, θα εξεταστεί η προοπτική της περαιτέρω εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε υφιστάμενους, αλλά και νέους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες.

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια πεδία που θα αναπτυχθούν είναι τα εξής:

Απολογισμός

  • Οι στόχοι, τα αποτελέσματα, τα στατιστικά στοιχεία και οι – παρούσες και μελλοντικές – προκλήσεις για την κατάρτιση επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να υποστηρίξουν επαρκώς παιδιά και νέους που έχουν βιώσει εμπειρίες ψυχικού τραύματος.
  • Θα δοθεί έμφαση στο παραγόμενο υλικό, τις εκπαιδευτικές δράσεις και την ανατροφοδότηση από τους επαγγελματίες και τους φορείς που έλαβαν μέρος στα πεδία του προγράμματος (εθνικές εκπαιδεύσεις, e-learning modules, εργαστήρια οργανωσιακής ανάπτυξης κλπ)

Προτάσεις / Μελλοντικές Δράσεις

  • Προτάσεις για τις συστάσεις μιας εθνικής πολιτικής, σύμφωνα με τα ευρήματα των διερευνητικών ασκήσεων και των διαφορετικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι συστάσεις αφορούν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της Αποϊδρυματοποίησης, αλλά και στην πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των, σχετικών με το τραύμα, πρακτικών στο εθνικό σύστημα παιδικής προστασίας.
  • Προτάσεις για προοπτική περαιτέρω εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε υφιστάμενους και νέους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, καθώς και για νέες δράσεις.
  • Σχεδιασμός μελλοντικών συναντήσεων με εθνικές δημόσιες αρχές, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε βασικά ζητήματα, που συνδέονται με την εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το τραύμα στο σύστημα παιδικής προστασίας, στην κατεύθυνση της Αποϊδρυματοποίησης και την προσπάθεια για τη βιωσιμότητα της δράσης.
  • Ανάπτυξη σχέσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Ποιοι και πώς μπορούν να συμμετέχουν 

  • Βήμα για συζήτηση σε όλους τους δια ζώσης παριστάμενους, αλλά και σε όσους θα συμμετέχουν απομακρυσμένα, λόγω γεωγραφικής απόστασης (όπως τα μέλη του “National Steering Group Greece”). Ταυτόχρονα, όσοι παρακολουθήσουν το live streaming, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας της συνομιλίας.
  • Μέσω του live streaming που θα πραγματοποιηθεί στο official κανάλι μας στο YouTube, στις 6/7/2022, ώρα 11:00 – 13:00 (η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη).

 

Τελευταία άρθρα