ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν τα Παιδικά Χωριά SOS και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ  του Πανεπιστημίου Κρήτης και των Παιδικών Χωριών SOS.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής κος Γεώργιος Μ. Κοντάκης, και ο Πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, κος Αντώνιος Αλακιώτης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγητής, κος Γεώργιος Κοσιώρης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Καθηγητής κος Εμμανουήλ Στρατάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού του Προγράμματος “Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας” της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Καθηγητής, κος Νικόλαος Χανιωτάκης.

Από πλευράς των Παιδικών Χωριών SOS συμμετείχαν ο Διευθυντής Προγραμμάτων των Παιδικών Χωριών SOS στην Κρήτη, κος Πέτρος Παπαδάκης και τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης  Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, κα Ουρανία Ορφανουδάκη και κα Αλίκη Μωράτη.

Σκοπός του Μνημονίου συνεργασίας είναι:

  1. Η συνεργασία για την αξιοποίηση της εμπειρίας των συνεργατών του Πανεπιστημίου Κρήτης πάνω σε θέματα θεωρητικού υπόβαθρου και ερευνητικής μεθοδολογίας και της εμπειρίας και θεωρητικής κατάρτισης των συνεργατών των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στον τομέα της παιδικής προστασίας και της ειδικής παιδαγωγικής, για τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών καθώς και των γονέων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Η ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την αμοιβαία υποστήριξη του προσωπικού των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος  και αντίστοιχα  και  των φοιτητών της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ που φοιτούν σε ΠΠΔΕ.

 

 

  1. Η συνεργασία μεταξύ των συνεργατών των Παιδικών Χωριών SOS με τους διδάσκοντες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ) του ΠΚ για τη δημιουργία μαθημάτων με παιδαγωγική κατεύθυνση και βιωματικό χαρακτήρα.

 

  1. Η συνεργασία για τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε ευάλωτες οικογένειες με σκοπό την προώθηση συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

 

  1. Σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, τα Παιδικά Χωριά SOS δύνανται να δεχτούν στις δομές τους στην Κρήτη συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών/τριών. Οι παραπάνω προέρχονται από τη ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και δεσμεύονται  να τηρήσουν τα πρωτόκολλα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις/σεμινάρια του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, να παρακολουθούν διδασκαλίες και να διδάσκουν στις δομές των Παιδικών  Χωριών SOS και κατόπιν σχετικής άδειας να διεξάγουν έρευνα, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, σε θέματα ενδιαφέροντος των συμβαλλομένων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.

Τελευταία άρθρα