ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτων

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79 και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου που το εποπτεύει προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00 έως 13:30, στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, στον 1ο όροφο, για την πώληση των παρακάτω ακινήτων :

 

α)    Ενός διαμερίσματος μισθωμένου (Νο 6) ισογείου, εμβαδού 60 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Νεωσοίκων 11-13 στον Δήμο Πειραιά και φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/29. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 60.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

β)    Ενός διαμερίσματος μισθωμένου (Νο 1) 2ου ορόφου, εμβαδού 50 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Νεωσοίκων 11-13 στον Δήμο Πειραιά και φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/37. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 60.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

γ)    Ενός διαμερίσματος μισθωμένου (Νο 2) 2ου ορόφου, εμβαδού 28 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Νεωσοίκων 11-13 στον Δήμο Πειραιά και φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/20. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 35.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

δ)     Ενός διαμερίσματος κενού (Νο 3) 2ου ορόφου, εμβαδού 53 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Νεωσοίκων 11-13 στον Δήμο Πειραιά και φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/26. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 65.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

ε)    Ενός διαμερίσματος μισθωμένου (Νο 5) 3ου ορόφου, εμβαδού 87 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Νεωσοίκων 11-13 στον Δήμο Πειραιά και φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/34. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 110.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 10.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

στ)  Ενός διαμερίσματος (Νο 4) 1ου σε εσοχή ορόφου (4ος όροφος), εμβαδού 111 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Νεωσοίκων 11- 13 στον Δήμο Πειραιά και φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/36 μαζί με το διαμέρισμα (Νο 1) 3ου ορόφου, εμβαδού 33 τ.μ. που φέρει ΚΑΕΚ 051166105014/0/22 και εκ κατασκευής επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα, μισθωμένα και τα δύο από τον ίδιο μισθωτή. Τα δύο ακίνητα πωλούνται από κοινού και τιμή ελάχιστης πρώτης συνολικής προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 175.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 10.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

Όλες οι τιμές προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς. Για κάθε διαμέρισμα απαιτείται ξεχωριστή τραπεζική επιταγή συμμετοχής.

 

Ο πλειοδότης του κάθε ακινήτου επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία για κάθε ακίνητο ξεχωριστά μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 210-3313661 κ. Γ. Μπίζας, ώρες: 14:00 – 17:00

Τελευταία άρθρα