ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79 και τη σχετική εκγριτική απόφαση του τότε αρμόδιου Υπουργείου, προκηρύσσει πρώτο επαναληπτικό πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 έως 13:30, στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, στον 1ο όροφο, για την πώληση του παρακάτω ακινήτου:

 

Ενός διαμερίσματος ελεύθερου 1ου ορόφου, εμβαδού 110,00 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 75, στον Δήμο Κορυδαλλού και φέρει ΚΑΕΚ 050712114013/0/2. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

Οι τιμές προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς. Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 210-3313661 κ. Γ. Μπίζας, ώρες: 14:00 – 17:00

Τελευταία άρθρα