ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79 και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου που το εποπτεύει προκηρύσσει τρίτο επαναληπτικό πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές τη Δευτέρα 8 Ιουλίου  2024 και ώρα 14:30 έως 15:00, στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, στον 1ο όροφο, για την πώληση των παρακάτω ακινήτων :

 

α)    Του 50% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, εμβαδού 1.066 τ.μ., μετά της επ’ αυτού ισόγειας οικίας εμβαδού 87,02 τ.μ. που αναγέρθηκε με την υπ’ αρ. 55/7-1-1977 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής της Νομαρχίας Αττικής, που φέρει τον αριθμό 16 του Ο.Τ. 46 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Νέο Βουτσά «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ» επί της οδού Ρήγα Φεραίου 14 και φέρει ΚΑΕΚ 051015007023/0/0. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 145.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 10.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

β)    Ενός διαμερίσματος ελεύθερου (Α-5) 1ου ορόφου, εμβαδού 70,00 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Πατρόκλου 103 και Ικάρου στον Δήμο Ιλίου και φέρει ΚΑΕΚ 050574033003/0/10.Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 73.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

γ)    Ενός διαμερίσματος ελεύθερου (Β-1) 2ου ορόφου, εμβαδού 127 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Σύμης 22-24 στον Δήμο Αθηναίων, και φέρει ΚΑΕΚ 050092261002/0/13. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 126.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

δ)    Ενός διαμερίσματος μισθωμένου (Β-4) 2ου ορόφου, εμβαδού 56 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Σύμης 22-24 στον Δήμο Αθηναίων και φέρει ΚΑΕΚ 050092261002/0/16. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 54.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

ε)    Μίας αποθήκης ελεύθερης (Υ-2) υπογείου, εμβαδού 1,5 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Σύμης 22- 24 στον Δήμο Αθηναίων και φέρει ΚΑΕΚ 050092261002/0/2. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 1.500,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 300 Ευρώ μετρητά.

 

στ) Ενός διαμερίσματος ελεύθερου (Νο-2) 2ου ορόφου, εμβαδού 103,50 τ.μ., στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση αποθήκη υπογείου (Νο-25), που βρίσκεται επί της οδού Σταυροπούλου 41 και Λεμεσού στον Δήμο Αθηναίων και φέρει ΚΑΕΚ 050092205007/0/22. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 106.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

Όλες οι τιμές προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς. Για κάθε διαμέρισμα απαιτείται ξεχωριστή τραπεζική επιταγή συμμετοχής.

 

Ο πλειοδότης του κάθε ακινήτου επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία για κάθε ακίνητο ξεχωριστά μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 210-3313661 κ. Γ. Μπίζας, ώρες: 14:00 – 17:00

Τελευταία άρθρα