ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79, του ΝΔ111/72 και τη σχετική εγκριτική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου που το εποπτεύει προκηρύσσει τρίτο επαναληπτικό πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 έως 13:30.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, στον 1ο όροφο, για την πώληση του παρακάτω:

 

αγροτεμάχιο έκτασης 2.518,18 τ.μ. εκτός οικισμού, εκτός σχεδίου πόλεως, μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο, με κατοικία που αποτελείται από ισόγειο 196,28 τ.μ., υπόγειο 38,10 τ.μ. και από βοηθητικό χώρο λεβητοστασίου 21,41 τ.μ. κατά πλήρη κυριότητα που βρίσκεται στη θέση Κουτσούμπι-Άγιος Ιωάννης στην περιοχή Λαμπρίκα του Δήμου Κορωπίου. Το ακίνητο έχει νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4178/2013 και έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Μηχανικού για όλες τις αυθαίρετες κατασκευές.  Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 122.000 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 5.000 Ευρώ με επιταγή.

 

Οι τιμές προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς.

 

Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 210-3313661 κ. Γ. Μπίζας, ώρες: 15:00 – 17:00

Τελευταία άρθρα