ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτου

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79 και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου που το εποπτεύει προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 έως 15:30.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, στον 1ο όροφο, για την πώληση του ακινήτου:

 

διαμέρισμα (ελεύθερο) 1ου ορόφου (Α8) 92,7 τ.μ., κατά πλήρη κυριότητα, επί της οδού Καποδιστρίου 14, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 70.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 3.000 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

Η τιμή προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς.

 

Ο πλειοδότης του ακινήτου επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 210-3313661 κ. Γ. Μπίζας, ώρες: 14:00 – 17:00

 

Τελευταία άρθρα