ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Πώληση Ακινήτων

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 715, τεύχος Α’, ΦΕΚ 212/10.9.79 και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου που το εποπτεύει προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 έως 13:30, στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, στον 1ο όροφο, για την πώληση των παρακάτω ακινήτων :

 

α)    Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εμβαδού 774,80 τ.μ. που φέρει τον αριθμό 17/26 του Ο.Τ. 19 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Ποσειδώνος 21στην θέση «ΠΕΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδος του Δήμου Σαρωνικού και φέρει ΚΑΕΚ 051300527010/0/0.

 

β)    Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εμβαδού 798,80 τ.μ. που φέρει τον αριθμό 18/27 του Ο.Τ. 19 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Ποσειδώνος 19 στην θέση «ΠΕΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδος του Δήμου Σαρωνικού, με την εντός αυτού διώροφη κατοικία, η οποία αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 98,50 και 1ο όροφο εμβαδού 101,34 τ.μ., αναγέρθηκε με την υπ’ αρ. 96/84 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου και φέρει ΚΑΕΚ 051300527012/0/0.

 

Η πώληση των δύο παραπάνω ακινήτων γίνεται από κοινού και οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αναφέρονται στην ταυτόχρονη αγορά και των δύο ακινήτων. Τιμή ελάχιστης πρώτης προσφοράς και ελάχιστου ορίου τιμήματος ορίζεται το ποσό των 630.000,00 ευρώ.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 30.000,00 Ευρώ με τραπεζική επιταγή.

 

Όλες οι τιμές προσφοράς θα είναι απολύτως μετρητοίς.

 

Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με τους φόρους και τα συμβολαιογραφικά τέλη μεταβίβασης. Επίσης, θα υπογράφει ειδικό έντυπο που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

Το Σωματείο θα προχωρήσει σε προφορική πλειοδοσία μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών.  Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

 

Πληροφορίες: 210-3313661 κ. Γ. Μπίζας, ώρες: 14:00 – 17:00

Τελευταία άρθρα