ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Λογοθεραπευτής/τρια - Μυτιλήνη

Αναζητούμε Λογοθεραπευτή/τρια (1) (Κωδικός Θέσης: ΛΘΜ1) για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Μυτιλήνη , που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/

 

Λεπτομέρειες:

 • Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (15 ώρες/εβδομάδα)
 • Διάρκεια: Ακαδημαϊκού Έτους (10/2023 – 06/2024) με προοπτική ανανέωσης
 • Έναρξη: Άμεσα

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά

 

 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Πολιτικές Προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές :

 • «Κώδικας Δεοντολογίας»
 • «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»
 • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Σωματείου οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή 29/10/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΛΘΜ1) στο θέμα.

*Σημείωση:  Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο